Zarządzanie środowiskiem

Na tle konkurencji wyróżnia nas między innymi to, że nasze opakowania podlegają recyklingowi w 100%. Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z naszych priorytetów. Potwierdza to nadany nam certyfikat DIN EN ISO 14001. Dzięki biodegradowalnym produktom i nowoczesnym, zoptymalizowanym procesom produkcji wnosimy swój istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Pracujemy ściśle według normy DIN EN ISO 14001

System zarządzania ochroną środowiska wdrożony w firmie Emba-Protec spełnia wymagania zgodne z normą DIN EN ISO 14001. Wszystkie czynności podejmowane w przedsiębiorstwie uwarunkowane są jednak nie tylko regulacjami prawnymi, którym podlegamy, ale przede wszystkim konkretnymi parametrami mającymi wpływ na środowisko przyrodnicze.

Każdy pomaga!

Przeprowadzane przez nas corocznie kontrole wewnętrzne mają na celu nie tylko zaoszczędzenie surowców, lecz także optymalizacje zużycia energii i zredukowanie ilości odpadów. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do egzekwowania oraz ścisłego przestrzegania obowiązujących ustaw i dyrektyw dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Doc Emba